Vhodnost formalinované gelatinové membrany k isolaci globulinů elektrodialysou sera / The Suitability of the Formalin-Gelatine-Membrane for the Isolation of Globuline by Electrodialysis of the Serum

Jaroslav Vitha

Podobné publikace