Výdajová regulace. (III. sdělení), Vliv parenterálně vypravených proteinů na respirační výměnu u králíka / La régulation de la dépense. (3ème communie), L’influence des protéines sur le mètabolisme respiratoire du lapin

Vilém Laufberger
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 25
Rok vydání 1923

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace