Výdajová regulace. (III. sdělení), Vliv parenterálně vypravených proteinů na respirační výměnu u králíka / La régulation de la dépense. (3ème communie), L’influence des protéines sur le mètabolisme respiratoire du lapin

Vilém Laufberger

Podobné publikace