Life in Health 2018: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 6–7 September 2018

Markéta Krkošková (ed.), Lenka Procházková (ed.)
Anotace

Předkládaný sborník představuje výběr příspěvků z mezioborové konference Život ve zdraví 2018, která se konala ve dnech 6.–7. září 2018 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Příspěvky jsou zaměřeny na teorii i praxi v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Prezentované poznatky jsou uplatnitelné ve výchově ke zdraví a vzdělávání dětí i celé populace.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9178-8
Počet stran 141
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky:Život ve zdraví 2018: Teorie a praxe. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 6.–7. září 2018

Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018 (1)

1. The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders
Lenka Adámková
ISBN 978-80-210-9803-9  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9803-2020


Podobné publikace