Život ve zdraví 2022: výzkum a praxe. Sborník anotací příspěvků z konference konané 13.–14. října 2022

Leona Mužíková (ed.), Jitka Reissmannová (ed.)
Anotace

Název anglicky: Life in Health 2022: Research and Practice. Proceedings of the Conference held on 13–14 October 2022

Předkládaný sborník anotací představuje výběr příspěvků z mezinárodní mezioborové konference Život ve zdraví 2022, která se uskutečnila 13.–14. října 2022 v České republice na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Příspěvky byly zaměřeny na obecné i konkrétní přístupy k ochraně a podpoře veřejného zdraví v kontextu vzdělávání v České republice a v zahraničí. Prezentované poznatky jsou podloženy výzkumnými daty a jsou uplatnitelné ve vzdělávání a výchově ke zdraví i v rámci aktuálních revizí RVP ZV. 

Kapitoly
Michal Svoboda, Ladislav Podroužek, Václava Klimtová
Katarzyna Ruszkiewicz, Tatiana Kimáková, Clifford Yip, Karolina Sieradzka
Václava Klimtová, Michal Svoboda, Marzanna Farnická
Jitka Vařeková, Ondřej Ješina, Martin Kudláček, Klára Daďová
Julia Ponichter, Danuta Gajewska, Joanna Myszkowska-Ryciak
Jitka Reissmannová, Zdeněk Janík, Petr Vlček, Petr Kachlík, Iva Žaloudíková
Petr Schlegel, Adam Křehký
Jana Juříková, Petr Váňa, Alena Žákovská, Martina Bernaciková
Jana Vašíčková, Jiří Mališ, Hana Pernicová, Veronika Kavková
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0341-8
Počet stran 69
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0341-2022

Obecné informace

Klíčová slova ochrana zdraví , podpora zdraví , veřejné zdraví , výchova ke zdraví , vzdělávání
Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace