Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. Pramenná publikace European Values Study

Ladislav Rabušic, Beatrice Elena Chromková Manea
Anotace

Publikace Hodnoty a postoje v ČR 1991–2017 se svým obsahem i formou vymyká zkušenostem, které mají čtenáři s produkty společenskovědní literatury. Výjimečným znakem teto knihy je, že obsahuje pouze čísla. Tato čísla jsou ale, podle našeho soudu, velmi důležitá. Indikují totiž ve sféře postojů, hodnotových orientaci a preferenci vývoj české společnosti od počátku 90. let minulého století do současnosti. Svým způsobem jsou to čísla jedinečná, neboť pocházejí ze série opakovaných výzkumů, které v ČR proběhly v rámci rozsáhlého mezinárodního srovnávacího projektu European Values Study (EVS). Unikátní na těchto číslech je, že v pravidelných vlnách, vždy přibližně po devíti letech, je opakován stejný výzkum na reprezentativním výběrovém souboru české populace, takže získává údaje, které zakládají časové řady. Ty pak umožňuji badatelům a zájemcům zjistit, jak se vyvíjejí určité hodnotové preference a postoje v České republice a dedukovat z nich nejrůznější úvahy, hypotézy či závěry.

Ohlasy z tisku

Novinky.cz: Češi jsou nejšťastnější v historii, Moravané ještě víc než Češi
Seznam.cz: Šťastní jako nikdy a netolerantní vůči imigrantům. To jsou Češi podle unikátního průzkumu Masarykovy univerzity
Dingir.cz: Bůh pro Čechy není příliš důležitý, ale i tak jsou šťastní, vyplývá ze studie

 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8804-7
Počet stran 314
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8803-0
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 314
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace