Otevírání ...
Otevírání ...

Rozvoj interkulturní komunikační kompetence

Klára Kostková

Brožovaná vazba:

  • ISBN-13 978-80-210-6035-7
  • Formát 158 mm x 225 mm
  • Počet stran 223
  • Rok vydání 2012
  • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

KOSTKOVÁ, Klára. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29. ISBN 978-80-210-6035-7.


E-kniha (PDF):

  • ISBN-13 978-80-210-6397-6
  • Velikost souboru 7.3 MiB
  • Počet stran 223
  • Rok vydání 2013
  • Pořadí vydání 1. elektron.
Bibliografická citace

KOSTKOVÁ, Klára. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 223 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29. ISBN 978-80-210-6397-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6397-2013.


Kniha je věnována fenoménu interkulturality v kontextu cizojazyčné výuky. V první části jsou vymezeny stěžejní terminologické otázky a interdisciplinární východiska pro problematiku konceptualizace a didaktizace interkulturní komunikační kompetence. Druhá část knihy nabízí výzkumné sondy do edukační reality. Nejprve je sledována kvalita rozpracování interkulturní výchovy a vzdělávání s cílem rozvoje interkulturní komunikační kompetence v programových a kurikulárních dokumentech. Zohledněna je i současná kurikulární reforma, jejíž vliv na rozpracování vzdělávacích cílů v oblasti rozvoje interkulturní komunikační kompetence v kontextu cizojazyčné výuky je nahlédnut prostřednictvím obsahové analýzy školních vzdělávacích programů. Jádrem druhé části knihy je případová studie zaměřená na rozvoj a hodnocení rozvoje interkulturní komunikační kompetence u studentů učitelství anglického jazyka.


Klára Kostková

Mgr. Klára Kostková, Ph.D.

Osobní identifikace 113956 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/113956

Autorovy publikace

Nabídka publikací MU

Katalog