Otevírání ...
Otevírání ...

Důchodové daně

Petr Mrkývka, Michal Radvan a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8395-0
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 248
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

 • Jazyky Čeština

Monografie je jedním z výstupů projektu katedrové podpory a je zaměřena na důchodové daně, resp. právní a ekonomické aspekty zdanění příjmů sensu largo (důchodů), a to jednak v historickém kontextu (připomíná 90 let od Englišovy daňové reformy přímých daní a 25 let stávající právní regulace), ale i v reálném čase při sledování vybraných institutů a stěžejních problémů, přes doporučení BESP a mezinárodní či zahraniční zkušenosti a konečně vyúsťuje v nástin projektu nové právní regulace daní z příjmů. Publikace vychází z teoretických poznatků v oblasti finančního práva a veřejných financí, jakož i z poznatků praxe.


Petr Mrkývka

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Osobní identifikace 632 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/632

Autorovy publikace

Michal Radvan

doc. JUDr. ing. Michal Radvan, Ph.D.

Osobní identifikace 12547 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/12547

Autorovy publikace

Jiří Kappel

Bc. Jiří Kappel

Osobní identifikace 405046 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/405046

Autorovy publikace

Johan Schweigl

Mgr. Johan Schweigl, Ph.D.

Osobní identifikace 210729 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/210729

Autorovy publikace

Michal Liška

Mgr. Michal Liška

Osobní identifikace 321168 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/321168

Autorovy publikace

Jan Neckář

Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Osobní identifikace 61277 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/61277

Autorovy publikace

Petra Snopková

Mgr. Petra Snopková

Osobní identifikace 348424 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/348424

Autorovy publikace

Michael Šefčík

JUDr. ing. Michael Šefčík

Osobní identifikace 348141 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/348141

Autorovy publikace

Ivana Pařízková

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Osobní identifikace 35 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/35

Autorovy publikace

Stanislav Kouba

ing. Mgr. Stanislav Kouba

Osobní identifikace 134618 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/134618

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Firemní právo v České republice. Vývoj a srovnání s Německem a Slovenskem
 • Data Retention Reloaded: zkušenosti, problémy a aplikační praxe. Sborník z workshopu, konaném dne 23. 4. 2013 v Brně jako součást řešení projektu Právo do praxe, praxe do práva
 • Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu
 • Místní poplatky v teorii a praxi
 • Vynucování právní úpravy nekalé soutěže
 • Nové trendy v soudcovské tvorbě práva
 • Nepřímá diskriminace
 • Odpovědnost v insolvenčním právu
 • Nabídka publikací MU

  Katalog