Otevírání ...
Otevírání ...

Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století

Jiří Špalek, Vladimír Hyánek, Laura Fónadová a kol.

Pevná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8430-8
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 146
 • Rok vydání 2017
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8431-5
 • Velikost souboru 4.3 MiB
 • Počet stran 146
 • Rok vydání 2017
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017

 • Jazyky Čeština

Pro neziskové instituce v České republice i ve světě je charakteristické vícezdrojové financování. Ačkoli role různých typů příjmů a jejich vliv na chování neziskových organizací byly v zahraniční literatuře již mnohokrát zdokumentovány, situace v (post)transformačních zemích je specifická. Probíhající proces redefinice role neziskových institucí a související otázka významnosti podpory z veřejných rozpočtů se obvykle nemůže opřít o dostatečnou datovou základnu. Nejúplnějšími a nejspolehlivějšími zdroji dat jsou roční národní účty (ANA) a Satelitní účet neziskových institucí Českého statistického úřadu, shromažďující makroekonomické údaje za neziskové instituce. Otázkou zůstává, do jaké míry zachycují tyto údaje příjmové toky neziskových institucí na mikroúrovni a nakolik reflektují skutečnou strukturu jejich zdrojů. V knize na základě rozsáhlého empirického výzkumu prezentujeme, jak se mezi lety 2008 a 2013 změnil objem a struktura zdrojů neziskových institucí v ČR, čím byly tyto změny ovlivněny a jak se jednotlivé typy neziskových organizací v tomto období chovaly při získávání příjmů. Jelikož výzkum v tomto rozsahu nebyl v českém kontextu dosud realizován, kniha představuje významný příspěvek k pochopení situace neziskových organizací v (post)transformační zemi.


Jiří Špalek

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Autorovy publikace

Vladimír Hyánek

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Autorovy publikace

Laura Fónadová

Mgr. Laura Fónadová, Ph.D.

Autorovy publikace

Klára Placier

ing. Klára Placier, Ph.D.

Autorovy publikace

Markéta Matulová

ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.

Autorovy publikace

Marie Jakubcová

ing. Marie Jakubcová, Ph.D. MBA

Autorovy publikace

Marie Hladká

Marie Hladká

Autorovy publikace

Tomáš Katrňák

Tomáš Katrňák

Autorovy publikace

Zuzana Prouzová

Podobné publikace

 • XV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Valtice, 20.–22. června 2012
 • Protipovodňová ochrana 2013. Sborník z konference Protipovodňová ochrana 2013 Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra konané dne 4. 11. 2013 v Hotelu Continental, Brno
 • XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Hustopeče, 18.–20. června 2014
 • XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
 • Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing (ISCOBEMM 2017)
 • European Financial systems 2016
 • XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 18.–20. června 2008
 • XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
 • Nabídka publikací MU

  Katalog