Otevírání ...
Otevírání ...

Environmentální výchova z pohledu učitelů

Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Tomáš Matějček, Miroslav Lupač, Petra Šimonová, Jan Bartoš, Lenka Broukalová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8439-1
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 208
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8440-7
 • Velikost souboru 4.3 MiB
 • Počet stran 207
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1., elektronické

Obsah:

 • Velikost souboru 0.3 MiB

 • Jazyky Čeština

Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který probhl na českých školách v období od května do června 2016. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem je na druhých stupních základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií realizována environmentální výchova, tj. jaké postupy učitelé používají pro naplnění jednotlivých cílových oblastí environmentální výchovy. Celkem se podařilo získat data od 645 respondentů reprezentujících jednotlivé školy, 11 rozhovorů se zkušenými učiteli a byly zpracovány případové studie z devíti škol vybraných jako příklady dobré praxe. Výzkum ukazuje silné i slabé stránky praxe environmentální výchovy v České republice. Ukazuje environmentální výchovu jako na jedné straně silně zastoupenou výchovně vzdělávací oblast, na druhé straně upozorňuje i na konkrétní slabiny v její implementaci. V závěrečné části publikace diskutuje výsledky a navrhuje doporučení pro další podporu a rozvoj environmentální výchovy na školách.


Jan Činčera

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Autorovy publikace

Kateřina Jančaříková

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Autorovy publikace

Tomáš Matějček

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Autorovy publikace

Miroslav Lupač

Miroslav Lupač

Autorovy publikace

Petra Šimonová

Mgr. Petra Šimonová

Autorovy publikace

Jan Bartoš

Mgr. Jan Bartoš

Autorovy publikace

Lenka Broukalová

Mgr. Lenka Broukalová

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Evaluační výzkum
 • Naučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů
 • Living in the Digital Age. Self-presentation, Networking, Playing and Participating in Politics
 • Encyklopedie psychologie práce
 • Nikdy jsem nebyl podceňovanej. Ze slovenských osad do českých měst za prací. Poválečné vzpomínky
 • Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives
 • Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů
 • Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie
 • Encyklopedie psychologie práce, II. díl
 • Nabídka publikací MU

  Katalog