Otevírání ...
Otevírání ...

Politika hospodářské soutěže na železnici – teorie, zkušenosti a praktická aplikace

Martin Kvizda

Pevná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8299-1
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 202
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


Pro evropské železnice se na prahu 21. století otevřela nová šance a nová výzva, kterou nemohou využít strnulé státní molochy, ale jen znovu oživené, podnikatelské a podnikavé dopravní firmy na liberalizovaném a vnitřně konkurenčním trhu dopravních služeb. Takto chce své železnice vidět i Evropská unie a k tomuto cíli směřuje své reformy v členských zemích. Nedílnou součástí liberalizace je také dohled nad regulérní konkurencí mezi dopravci. Jak ale posoudit regulérnost soutěže na tak specifickém trhu, jakým jsou železniční dopravní služby? Jak identifikovat dominantního dopravce a jeho konkurenty? Jak zjistit intenzitu konkurence, preference cestujících a možnost použití alternativních dopravních služeb? Kniha hledá odpověď nejen v teorii hospodářské soutěže, ale především v praktických aplikacích a reálných zkušenostech.


Martin Kvizda

Podobné publikace

 • Konkurence a výkonnost na evropských železnicích
 • Reklamační politika a její ekonomické souvislosti
 • Konkurenční schopnost podniků: výsledky empirického výzkumu
 • Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku
 • Reportování o společenské odpovědnosti podniku
 • Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku
 • Časoprostorové modely nákupního chování české populace
 • Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013
 • Řízení zpětných toků
 • Nabídka publikací MU

  Katalog