Otevírání ...
Otevírání ...

Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013

Zuzana Prouzová

Pevná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8084-3
 • Formát 160 mm x 230 mm
 • Počet stran 88
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Čeština

Publikace poskytuje komplexní pohled na financování organizací soukromého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů v období 2008–2013. Odpovídá na otázky, do jakých oblastí, jakým způsobem a z jaké úrovně veřejné správy byly těmto organizacím finanční prostředky alokovány, jak velkou část jejich příjmů tvořily a naopak jaký podíl z veřejných rozpočtů získaly. Pozornost je věnována rovněž úloze, jakou organizace soukromého neziskového sektoru pro veřejnou správu plní.


Zuzana Prouzová

Podobné publikace

 • Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku
 • Specifika řízení zpětných toků
 • Politika hospodářské soutěže na železnici – teorie, zkušenosti a praktická aplikace
 • Reklamační politika a její ekonomické souvislosti
 • Časoprostorové modely nákupního chování české populace
 • Reportování o společenské odpovědnosti podniku
 • Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku
 • Faktory ovlivňující CSR reportování
 • An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation
 • Nabídka publikací MU

  Katalog