11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků

Kapitola

O vyučovaní matematiky s dôrazom na interdisciplinaritu

Rok vydání: 2017