11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků

Kapitola

Metodologické kořeny didaktických problému ve vzdělávání ekonomicky zaměřených předmětů

Rok vydání: 2017