The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations

Kapitola

Abstrakt

One of the key poets of Slovak post-November poetry was shaped in the Komúna dissent group headed by philosopher and artist M. Strýko during the communist regime. Operating in dissent supported the radicality of his poetic gesture and lifestyle, the image of an active, evolving individual freed from the senselessness of civilization, and also the idea that it is possible to integrate evil into a higher good. These ideas also form branches to the sanjuanist motifs and intellectual solutions that are close to Groch. The article seeks these penetrating places with special attention on the symbol of the journey and pilgrimage, and at the same time points to Groch’s creative updates of one of the most famous spiritual teachings of the West.

Klíčová slova

Erik J. Groch. St. John of the Cross. Komúna dissent. Journey. Spiritual pilgrimage.


Reference

Barborík, Vladimír. 2019. “Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989–2019).” PLAV – Platforma pre literatúru a výskum. https://www.plav.sk/node/171. Accessed June 30, 2021.

Cummins, Norbert. 1994. Osvobození k radosti: Úvod do nauky sv. Jana od Kříže. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Gavura, Ján. 2014. Iné ja: lyrický subjekt ako objekt básnickej introspekcie. Fintice: FACE.

Groch, Erik. 1989. Súkromné hodiny smútku. Bratislava: Slovenský spisovateľ.

Groch, Erik. 1991. Baba Jaga: Žalospevy. Bratislava: Slovenský spisovateľ.

Groch, Erik. 1992. Bratsestra. Bratislava: Slovenský spisovateľ.

Groch, Erik Jakub. 2000. To. Banská Bystrica: Drewo a srd.

Groch, Erik Jakub. 2001. Lʼacinéma. Banská Bystrica: Drewo a srd.

Groch, Erik Jakub. 2005. Druhá naivita. Trnava: Edition Ryba.

Groch, Erik Jakub. 2006. Píšťalkár. Prešov: Občianske združenie Slniečkovo.

Groch, Erik Jakub. 2008. Infinity. Prešov: Občianske združenie Slniečkovo.

Chrobáková, Staňa. 1998. “Vtesnať svoj život do povinností detského katechizmu (rozhovor s E. Grochom).ˮ Romboid 33, 5: 14–18.

Juhásová, Jana. 2020. “Medzi izolovaným a fenomenalizujúcim subjektom: Melanchólia ako estetická kvalita v (spirituálnej) poézii Erika Jakuba Grocha.” World Literature Studies 12, 3: 40–53.

Kendra, Milan. 2018. “O semiotizovaní mlčania.” In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 5, ed. by Marta Součková – Peter Káša – Lubomír Machala, 218–231. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 

Kofroňová, Věra. 1995. “Zamyšlení.” In Temná noc, Sv. Jan od Kříže, 5–9. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Kohut, Vojtěch. 1998. “Všeobecný úvod.” In Krátké spisy a korespondence, Sv. Jan od Kříže, 9–57. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Kohut, Vojtěch. 1999. “Úvod.” In Výstup na horu Karmel, Sv. Jan od Kříže, 8–28. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Kohut, Vojtěch. 2000. “Úvod”. In Duchovní píseň, Sv. Jan od Kříže, 6–17. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Marion, Jean-Luc. 2007. “Saturovaný fenomén.” Filozofia 62, 5: 378–402.

Dohňanský, Tadeáš. 2021. “Viac o knihe E. J. Groch Em / Infinity.” Martinus (web portal). https://www.martinus.sk/?uItem=881553. Accessed June 30, 2021.

Pariláková, Eva. 2012. Medzi úvahou a úžasom. K poetike básnickej tvorby Erika Jakuba Grocha. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Passia, Radoslav. 2021. “Čo je Bondy pre Prahu, to je Strýko pre Košice?” PLAV – Platforma pre literatúru a výskum. https://www.plav.sk/node/224. Accessed June 30, 2021.

Stinissen, Wilfrid. 1997. Noc je mým světlem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Strýko, Marcel. 1996a. Medzi smrťou a lžou. Košice: Knižná dielňa Timotej.

Strýko, Marcel. 1996b. Za vlastný život. Košice: Nadácia Slavomíra Stračára.

Strýko, Marcel: 2020. “HD Trailer k filmu Komúna. Directed by J. Julény.” https://www.youtube.com/watch?v=zAc2u5ob7RU. Accessed June 29, 2021.

San Juan de la Cruz. 1981. Breviario Mistico. Roma: El Pájaro Solitario.

Sv. Jan od Kříže. 1995. Temná noc [DN]. Trans. by Věra Anežka Michaela Kofroňová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Sv. Jan od Kříže. 2000. Duchovní píseň [SC]. Trans. by Vojtěch Kohut. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Sv. Jan od Kříže. 2000. Živý plamen lásky [F]. Trans. by Vojtěch Kohut. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.