The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations

Antonio Barnés Vázquez (ed.), Magda Kučerková (ed.)
Anotace

Vědecko-technické výdobytky posledních desetiletí umožnily člověku dosáhnout nezpochybnitelného životního komfortu. Paradoxně však zároveň stojí i v pozadí jeho existenciálních zápasů, ve kterých se na povrch prodírá potřeba zpomalovat tempo a obnovovat vlastní emocionální a kognitivní zdroje, oživovat komunikační modely založené na bezprostředním kontaktu, být autentický, kreativní, silnější atp. Jedním ze způsobů hledání osobní životní cesty a smyslu života, je i náboženská, přesněji duchovní zkušenost. Za modalitu duchovního projevu, resp. za jeho autonomní součást považujeme mystickou zkušenost. Chápeme ji jako sestoupení člověka do vlastního nitra, ve kterém nabývá přímého poznání Boží podstaty. Přestože jde o individuální a spontánní zkušenost, charakterizují ji jisté univerzální znaky: obraznost jako nástroj zprostředkování nevýslovného obsahu a archetypální základ duchovní tradice.
Publikace „The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations“ (Obraznost jazyka mystické zkušenosti. Specifika a výklady) se soustřeďuje na literárně-umělecké podoby ztvárňování mystické zkušenosti, jakož i literární podoby mystagogie, čili výkladu tajemství, o kterém zkušenost mystika vypovídá. Prostřednictvím jednotlivých analyticko-interpretačně laděných příspěvků vycházejících z děl mystiků západní křesťanské tradice se pokoušíme vstoupit do specifické obraznosti inefability, kterou mystická zkušenost modeluje (jazyk mystického sjednocení) a reflexivně podněcuje (jazyk mystagogiky).
Jedná se o složité téma, což dosvědčuje její základní atribut, nevyjádřitelnost na úrovni jazyka, a jím iniciovaná myšlenková pnutí (např. vnitřek vs. vnějšek, autentičnost vs. rituálnost, profánnost vs. sakrálnost, přirozenost vs. nadpřirozenost).

Kapitoly
Francisco Javier Sancho Fermín
Zuzana Civáňová, Monika Brezováková
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9997-5
Počet stran 280
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9997-2021

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Obraznost jazyka mystické zkušenosti. Specifika a výklady