The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations

Kapitola

Abstrakt

This paper explores the figurativeness of the language of the mystical experiences in the texts of Angela of Foligno. For this purpose, the prism of literary interpretation and analysis is utilised. The aim of this article is to define the main signs and specificities of Angela’s narration. The reflection on this theme also includes the research of possible similarities with other Christian mystical witnesses (Catherine of Siena, Teresa of Ávila, John of the Cross).

Klíčová slova

Figurativeness. Mystics. Transcendental Experience. Ineffability. Angela of Foligno.


Reference

Angela da Foligno. 1945. O svetle neprístupnom a o láske bez medzí. Život, mystické zážitky a duchovné naučenia Blahoslavenej Angely z Foligna. Trans. and annotated by Maximilián Chladný Hanoš. Košice: Veritas.

Asti, Francesco. 2006. Dire Dio. Linguaggio sponsale e materno nella mistica medievale. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Chladný Hanoš, Maximilián. 1945. Angela da Foligno. O svetle neprístupnom a o láske bez medzí. Život, mystické zážitky a duchovné naučenia Blahoslavenej Angely z Foligna, 7–11. Košice: Veritas.

Doglio, Maria Luisa. 1992. “Angela da Foligno: Donna e ʻrivelazioniʼ.” Italianistica: Rivista Di Letteratura Italiana 21, 2/3, 269–280. JSTOR, www.jstor.org/stable/44000452. Accessed 20 July 2021.

Kučerková, Magda – Miroslava Režná. 2016. Poetika nevyjadriteľného. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Pozzi, Giovanni. 1992. Il libro dell’esperienza. Milano: Adelphi.

Pozzi, Giovanni – Claudio Leonardi, eds. 2004. Scrittrici mistiche italiane. Genova – Milano: Marietti.

Plesník, Ľubomír et al. 2008. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Rusnáková, Natália. 2015. “Sv. Katarína Sienská – duchovný a osobný rozmer listovej formy: Vybraná korešpondencia ako príklad miešania žánrov.” In Duchovná cesta a jej podoby v literatúre, ed. by Magda Kučerková. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Šavelová, Monika. 2014. Danteho Peklo: idey a interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Šavelová, Monika. 2016. Odhaľovanie Danteho intelektuálnej biografie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Šavelová, Monika. 2020. “K mystickým obrazom v liste Kataríny Sienskej.” Studi italo – slovacchi IX, 2: 53–65.

Underhill, Evelyn. 2004. Mystika. Podstata a cesta duchovního vědomí. Praha: Dybbuk.

Vannini Marco. 2020. Lessico mistico. Le parole della saggezza. Firenze: Le lettere.

Vedova, Massimo. 2009. Esperienza e dottrina. Il Memoriale di Angela da Foligno. Roma: Istituto storico dei cappuccini.