The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations

Kapitola

Abstrakt

Mystical experience is connected with ineffability. This paper proves it in works by various authors. It mentions some common phenomena associated with mysticism, such as stigma, levitation, appearance of light, religious anorexia, etc. Some of them are observed in late works by Julius Zeyer, a Czech novelist and poet, which represent the core of the analysis. Christine the Miraculous and The Three Memoirs of Vít Choráz both reflect mystical experience experienced by the main characters. The paper refers to accompanying aspects of the behaviour of the characters related to ineffable.

Klíčová slova

Julius Zeyer. Christine the Miraculous. Three Memoirs of Vít Choráz. Mystical Experience. Ineffability. Christian Mysticism.


Reference

Bataille, Georges. 2001. Erotismus. Trans. by Marie Kohoutová and Michal Pacvoň. Praha: Herrmann.

Bataille, Georges. 2003. “Vnitřní zkušenost.” Ιn Vnitřní zkušenost – metoda meditace, trans. by Josef Hrdlička, 7–205. Praha: Dauphin.

Bitnar, Vilém. 1926. Katolicita Julia Zeyera. Praha: Lidová akademie.

Bergstein, Avner. 2018. “Nevyslovitelné. Emoční pravda přesahující jazyk.” Trans. by Eva Klimentová. Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu 20, 1: 41–56.

Buber, Martin. 2016. Extatická vyznání. Trans. by Ruth J. Weiniger. Praha: Vyšehrad.

Dinzelbacher, Peter. 2003. Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku. Trans. by Petr Babka. Praha: Vyšehrad.

Eliade, Mircea. I. 1997. “Zážitky mystického světla.” In Mefisto a androgyn, trans. by Jiří Vízner, 15–62. Praha: OIKOYMENH.

Foligno, Angela di. 1945. O svetle neprístupnom a o láske bez medzí. Košice: Veritas.

Kučerková, Magda. 2020. “Interpretácia mystickej skúsenosti na pozadí fenomenológie Jeana-Luca Mariona.” World Literature Studies 12, 3: 16–28.

Riedlbauchová, Tereza. 2010. Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské literatuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Sv. Jan od Kříže. 1995. Temná noc. Trans. by Věra Kofroňová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Sv. Terezie z Avily. 1991. Hrad v nitru. Trans. by Josef Koláček. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Sagardoy, Antonio. 1998. Rozhovor s Bohem. Dopisy podle textů svaté Terezie z Avily. Trans. by Anna Mašlaňová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Šach, Josef. 1942. O náboženském smýšlení Julia Zeyera. Prague: Česká grafická Unie.

Voborník, Jan. 1907. Julius Zeyer. Prague: Unie.

Zeyer, Julius. 1928. Kristina zázračná. Prague: Česká grafická unie.

Zeyer, Julius. 2009. “Troje paměti Víta Choráze.” Ιn Vyšehrad – Troje paměti Víta Choráze, 207–267. Brno: Host.

Zikmund, Jaroslav, ed. 1949. Ve stínu Orfea: Julius Zeyer a rodina Kalašových ve vzájemných dopisech 1879–1900. Prague: Jaroslav Rupp.