XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Implementace společné zemědělské politiky EU v České republice přinesla mnoho změn ve fungování a financování zemědělství v ČR s mnoha politickými, ekonomickými a sociálními dopady, ale především mnoha výzvami ale i hrozbami pro české zemědělce. Od vstupu ČR do EU pak byla společná zemědělská politika několikrát reformována. Cílem článku je vyhodnocení vlivu společné zemědělské politiky na české zemědělce v letech 2014–2020. Hodnocení bylo provedeno na základě kvalitativního šetření mezi vybranými zemědělskými subjekty v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které hodnotilo dopady společné zemědělské politiky obecně na české zemědělství a především na samotné farmáře. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že zemědělské podniky hodnotí kladně především stabilní finanční zajištění a celkovou ochranu zemědělského sektoru. Vyzdvihována byla také podpora diverzifikace hospodaření a podpora investičního rozvoje podniků. Naopak negativně byla hodnocena rostoucí administrativní zátěž, velký důraz na dodržení pravidel podmíněnosti, rozdílnost vyplácení podpor v zemích EU, snižující konkurenceschopnost českého zemědělství a nevýhodné podmínky pro podniky provozující živočišnou výrobu.

Klíčová slova

společná zemědělská politika, zemědělský podnik, dotace


Reference

 • BAUN, M., KOUBA, K., MAREK, D., (2009). Evaluating the Effects of the EU Common Agriculture Policy in a New Member State: The Case of the Czech Republic. Journal of Contemporary European Studies, vol. 17, no. 2), pp. 271-292. ISSN 1478-2804. DOI: 10.1080/14782800903108734.
 • BOZHIDAR, I., (2018). Effects of direct payments on agricultural development in Bulgaria. In The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future. EU Member States point of view," Multiannual Program Reports. Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, pp. 93-105. ISBN 978-83-7658-743-1. DOI: 10.30858/pw/9788376587431.
 • Burny, P., Gaziński, B., (2018). The CAP Implementation in Wallonia-Today Performance and Questions for the Future-A Brief Supplementary Comment from Warmia and Mazury Perspective. In The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future. EU Member States point of view," Multiannual Program Reports. Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, pp. 93-105. ISBN 978-83-7658-743-1. DOI: 10.30858/pw/9788376587431.
 • europa.eu, (2019). Rada Evropské unie. Reforma společné zemědělské politiky po roce 2013. [online]. [cit. 18.11.2020] Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/cap-reform/
 • Foltýn I., Zedníčková I., (2010). Rentabilita zemědělských komodit. Praha: ÚZEI. ISBN 978-80-86671-80-2.
 • Galluzzo, N., (2018). Role of financial subsidies allocated by the Common Agricultural Policy towards Irish farms. Journal of Central European Agriculture, vol. 19, no. 3, pp. 710-728. ISSN 1332-9049. DOI: 10.5513/JCEA01/19.3.2241.
 • Galluzzo, N., (2019). A long-term analysis of the common agricultural policy financial subsidies towards Italian farms. Ukrainian journal of veterinary and agricultural sciences, vol. 2, no. 1, pp. 12-17. ISSN 2617-6149. DOI: 10.32718/ujvas2-1.03.
 • Gorton, M., Hubbard, C., Hubbard, L. (2009). The folly of European Union policy transfer: why the Common Agricultural Policy (CAP) does not fit Central and Eastern Europe. Regional Studies, vol. 43, no.10, pp. 1305-1317. ISSN 1360-0591. DOI: 10.1080/00343400802508802.
 • Konečný, O., Hrabák, J., (2016). Česká a slovenská geografie zemědělství: Transformace, vstup do Evropské unie… a dál? Multifunkcionalita?. Geografický časopis, vol. 68, no. 2, pp. 151-169. ISSN 0016-7193.
 • MALÁ, Z., ČERVENÁ, G., ANTOUŠKOVÁ, M., (2011). Analysis of the impacts of Common Agricultural Policy on plant production in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 59, no. 7, pp. 237-244. ISSN 2464-8310.
 • Némethová, J., Dubcová, A., & Kramáreková, H., (2014). The Impacts of the European Union’s Common Agricultural Policy on Agriculture in Slovakia/Dopady společné zemědělské politiky Evropské unie na zemědělství Slovenska. Moravian geographical reports, vol. 22, no. 4, pp. 51-64. ISSN 2199–6202. DOI: 10.1515/mgr-2014-0023.
 • OPATRNY, M., (2018). The impact of agricultural subsidies on farm production: A synthetic control method approach (No. 31/2018). IES Working Paper. Dostupné z: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/203210/1/1039823335.pdf.
 • Paličková, I., Kuchyňková, P., (2018) ČR a EU zemědělství. [online]. [cit. 08.11.2020]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9109/sekce/cr-a-eu---zemedelstvi/
 • Svobodová, H., Věžník, A., (2008). Dopady SZP EU na stav a možný rozvoj zemědělství v mikroregionu Hrotovicko. Geografické informácie, vol. 12, pp. 151-157. ISSN 1337-9453.
 • Svobodová, H., Věžník, A., (2011). Impacts of the Common Agricultural Policy of the European Union in the Vysočina region (Czech Republic) by the view of the farmers. Journal of Central European Agriculture, vol. 12, no. 4, pp.726-736. ISSN 1332-9049. DOI: 10.5513/jcea.v12i4.1014.
 • TODOROVA, S., (2016). Bulgarian agriculture in the conditions of the EU Common Agricultural Policy. Journal of Central European Agriculture, vol. 17, no. 1. pp. 107-118. ISSN 1332-9049. DOI: 10.5513/jcea.v17i1.4047.
 • Trendov, N., (2016). CAP Performances of the Visegrad Countries After Accession to European Union. Think Visegrad – V4 Think Tank Platform. Dostupné z: https://think.visegradfund.org/wpcontent/uploads/IVF-Paper-Trendov-final.docx