Psychologie práce a organizace 2019

Kapitola

Abstrakt

Ciele. V podmienkach SR štandardy a požiadavky na kompetencie lídrov v edukačnom prostredí nevyužívajú dostatočne potenciál psychologického poznania v téme kompetenčných modelov líderstva. Jedným z cieľov projektu APVV-17-0557 "Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii" je vytvoriť teoreticky ukotvenú a na výskumných zisteniach postavenú koncepciu kompetencií lídrov v edukačnom prostredí. Príspevok prezentuje výsledky úvodnej evaluácie vybraných zahraničných zdrojov v téme kompetencií/kompetenčných modelov lídrov v edukačnom prostredí.

Metóda. Na vybraných severoamerických zdrojoch z oblasti štandardov/modelov kompetencií školského a edukačného líderstva bola aplikovaná metóda Rámcovej analýzy (Ritchie & Spencer) s využitím CAQDAS a zapojením viacerých hodnotiteľov.

Výsledky. Výsledky poukazujú na pomerne veľké rozdiely v použitom metajazyku a štruktúre modelov, a na široký záber kompetencií v národných prístupoch koncipovania kompetenčných modelov školského a edukačného líderstva.

Závery. Zistenia sú diskutované v perspektíve zhodnotenia konceptualizácie a vývoja štandardov líderstva v edukačnom prostredí. Limity. Zúženie záberu na severoamerický kontext, keďže iným (napr. európskemu) sa budú venovať ďalšie štúdie.


Reference

ELCC Standards (2002). Educational Leadership Consortium Council, Washington, DC: National Policy Board for Educational Administration (NPBEA).

 

Friese, S. (2012). Qualitative Data Analysis with ATLAS.ti. London: SAGE Publ.

 

ISLLC Standards (2011). Interstate School Leaders Licensure Consortium, Washington, DC: Author.

 

Khangura, S. et al. (2012). Evidence summaries: the evolution of a rapid review approach. Systematic Reviews, 1:10.
https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-10

 

Leadership Competencies for Learner-Centered, Personalized Education (2017). Jobs for the Future & the Council of Chief State School Officers. Boston, MA: JFF.

 

Marelli, A.F. (2005). Strategies for developing competency models. Administration and Policy in Mental Health, 32(5/6), 533-560.
https://doi.org/10.1007/s10488-005-3264-0

 

Nussbaumer-Streit, B. et al. (2016). Assessing the validity of abbreviated literature searches for rapid reviews: meta-epidemiologic study. Systematic Reviews, 5:197.
https://doi.org/10.1186/s13643-016-0380-8

 

Professional Standards for Educational Leaders (2015). National Policy Board for Educational Administration. Reston, VA: Author.

 

Ritchie, J. & Spencer, L. (1994). Qualitative data analysis for applied policy research. In A. Bryman and R. G. Burgess (Eds) Analyzing qualitative data, 173-194.
https://doi.org/10.4324/9780203413081_chapter_9

 

Smutný, P., Procházka, J. & Vaculík, M. (2014). Developing managerial competency model. Proceedings of International Conference Hradec Economic Days, (5). Hradec Králové, ČR: University of Hradec Králové, 309-315.

 

Teacher Leader Model Standards. (2010). Teacher Leader Exploratory Consortium. Washington, DC. www.teacherleaderstandards.org/

 

The Teacher Leadership Competencies. (2014). Center for Teaching Quality, National Board for Professional Teaching Standards, and the National Educ. Association. Retrieved from: https://www.teachingquality.org/library/the-teacher-leadership- competencies/.

 

Tomal, D.E., Schilling, C.A. & Wilhite, R.K. (2014). The Teacher Leader: Core competencies and strategies for effective leadership. London, UK: Rowman & Littlefield.