Příprava na zaměstnání ve strukturách EU

Michaela Sedlatá, Petr Kaniok
Anotace

Tento e-book je koncipován jako ryze praktický návod pro přípravu na zaměstnání ve strukturách Evropské unie. Autoři se v něm věnují obecně možnostem pracovního uplatnění v institucích a agenturách EU, různým typům kontraktů a konkrétním pracovním a sociálním podmínkám. Součástí této introdukce je rovněž zcela nezbytná debata o motivaci potenciálních uchazečů, která je často rozhodujícím faktorem pro úspěch ve výběrovém řízení. Neméně důležitou část materiálu představuje podrobný exkurz do jednotlivých fází výběrového řízení EPSO, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou zaměstnání ve většině institucionálních struktur EU. Praktické pojetí e-booku pak charakterizuje množství ukázkových testů z jednotlivých fází výběrového řízení EPSO včetně jejich podrobných řešení.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6623-6
Počet stran 118
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace