Česká zahraniční politika

Michal Kořan
Anotace

Tato studijní opora slouží pro seznámení studentů se základními pojmy a trendy v československé/české zahraniční politice po roce 1989 do současnosti. Po přečtení opory se bude student orientovat v hlavních vývojových fázích české zahraniční politiky, bude obeznámen s hlavními aktéry české zahraniční politiky a s hlavními výzvami, jímž Česká republika čelí v současném světě. Studijní text se zaměřuje na to, aby student chápal českou zahraniční politiku v souvislostech a v kontextu jak vývoje vnitropolitického, tak i evropského a světového. Jsou v něm rozebrány bilaterální vztahy se sousedními zeměmi v kontextu regionu střední Evropy. Dále bilaterální vztahy s USA a Ruskem a zapojení ČR do multilaterální spolupráce v rámci NATO a EU. Kurz rovněž studenty seznámí se základními směry v hospodářské diplomacii.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6549-9
Počet stran 129
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Filip Vácha
Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace