Česká zahraniční politika

Michal Kořan
Anotace

Tato studijní opora slouží pro seznámení studentů se základními pojmy a trendy v československé/české zahraniční politice po roce 1989 do současnosti. Po přečtení opory se bude student orientovat v hlavních vývojových fázích české zahraniční politiky, bude obeznámen s hlavními aktéry české zahraniční politiky a s hlavními výzvami, jímž Česká republika čelí v současném světě. Studijní text se zaměřuje na to, aby student chápal českou zahraniční politiku v souvislostech a v kontextu jak vývoje vnitropolitického, tak i evropského a světového. Jsou v něm rozebrány bilaterální vztahy se sousedními zeměmi v kontextu regionu střední Evropy. Dále bilaterální vztahy s USA a Ruskem a zapojení ČR do multilaterální spolupráce v rámci NATO a EU. Kurz rovněž studenty seznámí se základními směry v hospodářské diplomacii.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6549-9
Počet stran 129
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Filip Vácha
Jazyky Čeština

Podobné publikace