Dny práva 2015 – část I.. Zákonná regulace v. smluvní úprava?

Josef Bejček (ed.), Josef Šilhán (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Meze a možnosti smluvní úpravy korporátních i závazkových obchodních vztahů po rekodifikaci soukromého práva i ve vztahu k veřejnoprávnímu regulatornímu rámci. Kogentní a dispozitivní právní normy. Autonomní autoregulační schémata. Využití ekonomické analýzy práva při koncipování smluv.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8192-5
Počet stran 154
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace