Dny práva 2014. Část II. - Bermudský trojúhelník obchodního práva III

Josef Šilhán (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Předmětem zájmu je opět trojmezí evropského právního prostoru, problémy použitelnosti starší judikatury založené na dřívější platné národní úpravě, a rekodifikovaného soukromého práva. Právě zejména souvislosti dřívější judikatury a nové úpravy, navíc v evropském kontextu, budou vítaným obsahem konferenčních příspěvků. Uvítáme též příspěvky zabývající se problematikou vztahů mezi veřejnoprávním regulatorním rámcem a úpravou soukromoprávních vztahů. Podobně jako v minulých letech se předpokládá rozvržení příspěvků do několika dílčích tematických bloků (právo obchodních korporací, závazkové právo, soutěžní právo, právo cenných papírů a kapitálového trhu; vítány jsou ale samozřejmě i příspěvky z dalších souvisejících oblastí).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7898-7
Počet stran 152
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace