Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

Kateřina Ronovská a kol.
Anotace

Publikace se věnuje proměnám nadačního práva v Evropě a v České republice, ke kterým aktuálně dochází v důsledku různých vlivů. Publikace je rozčleněna do čtyř částí. V části I. je pojednáno o změnách koncepcí a přístupů k nadacím v historickém kontextu a společným evropským vývojovým tendencím (vč. prolínání prvků nadačního a korporačního práva, což má dalekosáhlé důsledky). V části II. Věnují autoři pozornost euroeanizaci na poli nadačního práva, aktuální související judikatuře Soudního dvora EU, návrhu nařízení Statutu Evropské nadace (Fundatio Europea), jakož i obecně snahám o ulehčení pozice nadacím působícím přeshraničně. V části III. se zaměřují na nové české nadační právo. Závěrečná část IV. pojednává o některých dílčích tématech v komparativních souvislostech – o podnikání nadací, podobnostem s jinými formy fiduciární správy majetku, koncepci nadačního práva v sousedním Rakousku atd.

Více informací

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-7747-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 204
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace