Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století

Kateřina Ronovská a kol.
Anotace

Publikace se věnuje proměnám nadačního práva v Evropě a v České republice, ke kterým aktuálně dochází v důsledku různých vlivů. Publikace je rozčleněna do čtyř částí. V části I. je pojednáno o změnách koncepcí a přístupů k nadacím v historickém kontextu a společným evropským vývojovým tendencím (vč. prolínání prvků nadačního a korporačního práva, což má dalekosáhlé důsledky). V části II. Věnují autoři pozornost euroeanizaci na poli nadačního práva, aktuální související judikatuře Soudního dvora EU, návrhu nařízení Statutu Evropské nadace (Fundatio Europea), jakož i obecně snahám o ulehčení pozice nadacím působícím přeshraničně. V části III. se zaměřují na nové české nadační právo. Závěrečná část IV. pojednává o některých dílčích tématech v komparativních souvislostech – o podnikání nadací, podobnostem s jinými formy fiduciární správy majetku, koncepci nadačního práva v sousedním Rakousku atd.

Více informací

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-7747-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 204
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace