Music Education – Terra Cognita?

Marek Sedláček (ed.)
Anotace

Sborník obsahuje plné verze referátů prezentovaných v dílčí sekci 28. mezinárodní hudebně výchovné konference MUSICA VIVA IN SCHOLA pořádané Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 18.–19. října 2016. Sborník zahrnuje historické, filozoficko-estetické a hudebně sociologické studie zaměřující se na problémy hudební výchovy, soudobou artificiální hudbu a hudební preference mládeže.

Marek Sedláček
Editor sborníku
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8443-8
Počet stran 115
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Hudební výchova – Terra cognita?

Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace