Musica viva in schola XXIV

Petr Hala (ed.)
Anotace

Předkládaný sborník je výstupem XXVII. mezinárodní hudebně pedagogické konference MUSICA VIVA IN SCHOLA s ústředním tématem „Hudební výchova – terra cognita II“, kterou pořádala Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve dnech 21.–22. října 2014 v Brně. Konference navazovala na grantové úkoly řešené Katedrou hudební výchovy PdF MU. Příspěvky jsou zaměřeny na aktuální otázky hudební výchovy (zejména hudebně-sociologické povahy) a na výsledky výzkumů hudebních preferencí.

Petr Hala
Editor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7565-8
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7565-2014

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Polština, Slovenština

Podobné publikace