Hodnocení projevu svalové činosti pomocí izokinetického dynamometru

Dagmar Moc Králová
Anotace

Publikace je určena odborné veřejnosti zabývající se hodnocením svalového projevu na izokinetickém dynamometru. Přístroj zahrnuje širokou škálu testovacích možností. Z aktuálních poznatků zahraničních studií vyplývá význam měření propriocepce. Toto měření zahrnuje hodnocení pohybového projevu na vyšší řídící úrovni. S ohledem na složitost řídících struktur motoriky je zakomponování hodnocení propriocepce nezbytné pro eliminaci limitujících faktorů studií. I přes to je nutná rozsáhlá interpretace dat, která se snaží vysvětlit složitost lidského organismu v pohybovém projevu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8141-3
Velikost souboru 5.3 MiB
Počet stran 69
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace