Hodnocení projevu svalové činosti pomocí izokinetického dynamometru

Dagmar Moc Králová
Anotace

Publikace je určena odborné veřejnosti zabývající se hodnocením svalového projevu na izokinetickém dynamometru. Přístroj zahrnuje širokou škálu testovacích možností. Z aktuálních poznatků zahraničních studií vyplývá význam měření propriocepce. Toto měření zahrnuje hodnocení pohybového projevu na vyšší řídící úrovni. S ohledem na složitost řídících struktur motoriky je zakomponování hodnocení propriocepce nezbytné pro eliminaci limitujících faktorů studií. I přes to je nutná rozsáhlá interpretace dat, která se snaží vysvětlit složitost lidského organismu v pohybovém projevu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8141-3
Velikost souboru 5.3 MiB
Počet stran 69
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Podobné publikace