Vliv Kinesio Taping® Method na svalovou činnost

Dagmar Moc Králová, Jana Řezaninová
Anotace

Publikace je určena studentům fyzioterapie, tělovýchovných oborů a odborné veřejnosti, která ve své praxi využívá Kinesio Taping® Method. Část publikace shrnuje poznatky zahraničních studií zabývajících se efekty této metody na muskuloskeletální systém. Další část zdůrazňuje význam odborného vyšetření fyzioterapeutem či odborným lékařem před každou aplikací Kinesio Taping® Method a postavení této metody v komplexním přístupu k terapii poruch pohybového aparátu. Část poslední informuje o studii Kinesio Taping® Method provedené na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jejím hlavním cílem bylo hodnocení efektu svalové techniky na rozsah pohybu a nervosvalovou dráždivost dvouhlavého svalu pažního v průběhu jeho excentrické kontrakce.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8088-1
Velikost souboru 2.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace