Příručka pro kurz Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny. Část 1.

Halyna Myronova
Anotace

Příručka ke kurzu je určena pro studenty, kteří si chtějí dodatečně osvojit jazykové a komunikační dovednosti v ukrajinštině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu s ohledem na ekonomickou, politickou a právnickou terminologii ukrajinštiny. Kurz se bude soustředit na jazykové, gramatické a lexikální rozdíly mezi ukrajištinou na neformální či semi-formální úrovni a ukrajinštinou na formální úrovni, která je běžná pro obchodní styk a styk v oblasti práva (jak ústní tak písemná komunikace).

První čast Příručky zahrnuje ukázky matričních dokumentů a dokumentů souvisejících s pobytem Ukrajinců na uzemí ČR. Při výběru dokumentů autor vycházil ze své dlouholeté překladatelské a tlumočnické činnosti.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7671-6
Velikost souboru 3.3 MiB
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Ukrajinština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace