Elaboration of digital methodological-didactic recommendations and study materials for doctoral students in the field of hard skills

Lukáš Gajarský, Andrea Grominová, Andrea Spišiaková, Oleh Tyshchenko, Josef Dohnal, Simón José Suárez Cuadros, Benamí Barros García, Irina Votyakova
Anotace

Publikace představuje výstup druhé etapy projektu Erasmus+ The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness, 2021-1-SK01-KA220-HED-000022917 financovaného Evropskou komisí. Učebnice zahrnuje 8 modulů z oblasti filologie a literární vědy tak, aby pokrývala potřeby studentů doktorských studijních programů v oblasti „tvrdých“ teoretických znalostí ve zvolených oborech. Každý modul učebnice sestává z úvodního metodického listu a z následné prezentace, která může být využita vyučujícím jako základ pro přednášku a podrobnější výklad, anebo jako text k samostudiu. Metodický list zahrnuje i seznam doporučené studijní literatury ke každému modulu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0316-6
Počet stran 462
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0316-2023

CD

ISBN-13 978-80-280-0315-9
Počet stran 462
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka
Název česky: Zpracování digitálních metodicko-didaktických doporučení a studijních materiálů pro doktorandy v oblasti hard skills

Podobné publikace