Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 2.

Elena Krejčová
Anotace

Publikace Bulharské texty k překladatelskému semináři, část 2., bezprostředně navazuje na publikaci Bulharské texty k překladatelskému semináři, část 1. Představuje soubor specializovaných bulharských textů právnického, technického, ale i populárně-vědeckého nebo publicistického charakteru, které jsou určeny pokročilým studentům oborů Bulharistika a Balkanistika na Masarykově univerzitě pro práci v překladatelských seminářích. Texty však mohou najít využití i v tradičně zaměřených jazykových kurzech nebo v hodinách praktického jazyka v magisterském studiu. Jsou vhodné i pro rozbor jednotlivých funkčních stylů v rámci výuky stylistiky současného bulharského jazyka. V neposlední řadě též představují materiál pro přípravu k magisterské státní zkoušce.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7892-5
Velikost souboru 0.7 MiB
Počet stran 100
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Bulharština, Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace