Vybrané kapitoly z metodologie.

Martin Sebera
Anotace

Skripta Vybrané kapitoly z metodologie, jejichž autorem je Mgr. Martin Sebera, Ph.D., vznikla za účelem inovace výuky v oblasti Metodologie vědecké práce v rámci projektu OP VK Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků FSpS MU a inovace výuky v oblasti kinantropologie, CZ.1.07/2.2.00/15.0199.

Skripta jsou dvojjazyčná (česko-anglická) a jsou určená primárně pro studenty bakalářských oborů Tělesná výchova a sport. Pomáhají studentům především rozšířit slovní zásobu v anglickém jazyce z oblasti metodologie, ale i zorientovat se v problematice výzkumu a napsání závěrečné práce. Studijní text poukazuje na rozmanité přístupy k vědecké práci a přibližuje oblast metodologie především studentům sportovních fakult. Nacházejí se zde kapitoly zabývající se vymezením pojmů, metodám výzkumu, závěrečné práci a její struktuře, variantám výzkumu a upozornění na nejčastější nedostatky.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5962-7
Formát 210 mm×297 mm
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

E-kniha AJ (Android)

ISBN-13 978-80-210-5968-9

E-kniha (Android)

ISBN-13 978-80-210-5967-2

E-kniha AJ (iOS)

ISBN-13 978-80-210-5966-5

E-kniha (iOS)

ISBN-13 978-80-210-5965-8

E-kniha AJ (HTML)

ISBN-13 978-80-210-5964-1

E-kniha (HTML)

ISBN-13 978-80-210-5963-4

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština

Podobné publikace