Environmentální organizace v ČR

Bohuslav Binka
Anotace

Studijní pomůcka Environmentální organizace v ČR sleduje tři základní cíle. Prvním je určitá sonda do historie a faktografie dvou významných českých environmentálních hnutí – Hnutí Duha a Nesehnutí. Tato sonda nejen dává určitou představu o specifičnosti českého environmentálního hnutí v porovnání se světem, ale umožňuje navíc i poznat a pochopit vzorce, které se ve vývoji obou hnutí objevovaly a objevují.

Druhým cílem je pokus identifikovat základní ideové zdroje dvou českých environmentálních hnutí po roce 1989. V této části naší studijní pomůcky půjde o analýzu konceptů, které výrazným způsobem ovlivnily hlavní představitele (hybatele) vybraných zelených hnutí. Ať již jde o spojení jmen jako E. Goldsmith, A. Naess, H. Librová či J. Keller s Hnutím Duha, či M. Bookchin, K. Warren a J. Keller s Nesehnutím, jedná se o spojení, které vysvětluje hned několik zásadních předělů ve vývoji těchto hnutí a je proto důležitou součástí jejich sebe-pochopení i pochopení.

Spojením cíle jedna a dva zároveň nepřímo odpovídáme na otázku, zda jsou, či nejsou vybraná česká environmentální hnutí radikální.

Dalším nepřímým cílem celého učebního textu je snaha vzbudit zájem nejenom o české environmentální hnutí a organizace, ale také o kritické (či staršími slovy analytické) myšlení jako způsob vztahování se ke světu. V konečném důsledku totiž nejde především o to, zda myslíme zeleně, modře či rudě, ale zda jsme schopni uvnitř vlastního konceptu světa nacházet slabá místa a naopak si uvědomovat a oceňovat silná místa konceptů, se kterými vnitřně (a třeba i hluboce) nesouhlasíme.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7815-4
Formát 175 mm×250 mm
Počet stran 77
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7816-1
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace