Fotografie v biologické antropologii

Martin Frouz, Miroslav Králík
Anotace

Publikace si klade za cíl propojit pohled antropologů a fotografů při využití fotografické metody v oblasti biologické antropologie. Proto se nad tímto textem sešli fotograf a antropolog, kteří mají oba ve svých oblastech dlouholeté zkušenosti a jejichž práce často přesahuje do mnoha dalších oborů, mimo antropologie a fotografie zejména obecně do fotodokumentace a popularizace vědy a práce s obrazem při výuce studentů ve zmíněných oblastech. Záměrem autorů této svým zaměřením ojedinělé publikace bylo usnadnit a zjednodušit komunikaci mezi oblastí profesionální fotografie a oblastí jejího praktického využití v biologické antropologii a archeologii. Smyslem publikace je umožnit fotografům pochopit potřeby antropologů při specifických dokumentačních úkolech a přizpůsobit tomu fotografické metody a současně umožnit antropologům porozumět základům fotografické techniky a lépe ji při své práci využít.  Publikace je určena jak biologickým antropologům a zájemcům o tento obor, tak fotografům, kteří by chtěli svoje působení rozšířit i na spolupráci v oblasti využití fotografie v různých vědních oborech. Autoři doufají, že kromě odborníků, studentů i laických zájemců o zmíněné obory si kniha najde své čtenáře i v oborech příbuzných, jako je například archeologie, medicína či obecně vědecká fotografie, tedy dokumentace a popularizace vědy.

Více informací

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-7753-9
Formát 175 mm×250 mm
Počet stran 128
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha

ISBN-13 978-80-210-7833-8
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace