Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů

Petr Daněk
Anotace

Kniha mapuje proměny filozofických východisek a teoretických přístupů moderní geografie. Mimořádně hluboké proměny povahy geografie interpretuje v jejich historickém, sociálním a politickém kontextu. Představuje rané tradice přírodního determinismu, vědeckého rasismu, anarchismu, sociální ekologie i chorologie, avšak hlavní pozornost je věnována vývoji od 50. let 20. století. Kvantitativní revoluce je interpretována jako především teoretická revoluce, která přinesla zásadní proměnu pohledu na povahu geografických jevů. Kritika dědictví prostorové vědy je následována představením raných postpozitivistických přístupů: behaviorální, humanistické, radikální a feministické geografie. Diskuze každého z těchto přístupů začíná jeho specifickou kritikou prostorové vědy a pokračuje představením jeho hlavních cílů, ontologie, epistemologie a ideologie. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány úvodu do postmoderní a poststrukturalistické filozofie a geografických přístupů z nich vycházejících. Každý z teoretických přístupů je představen pomocí jeho rozdílů (a kritiky) jiných přístupů, jsou diskutována jeho filozofická východiska a sociální a institucionální kontext jeho vývoje. Kniha není popisem historie geografie, ale věnuje se především vývoji teoretického myšlení. Protože každé vědění je však ukotvené, je konstituování jednotlivých teoretických přístupů přiblíženo pomocí uvedení hlavních osobností, vlivných škol a klíčových publikací. Jedním z témat propojujících jednotlivé kapitoly je relativní důraz na idiografické nebo nomotetické chápání povahy geografických jevů.

Petr Daněk
Autor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6694-6
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 172
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013

E-kniha

ISBN-13 978-80-210-7775-1

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013 (7)

1. Spationomy
Vít Pászto
ISBN 978-3-030-26626-4  Chapter 7,  první strana: 173,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-26626-4_7

2. Political graffiti in the political symbolic space of Prague, Czechia
David Hána, Jan Šel
Urban Research & Practice  ročník: 15,  číslo: 5,  první strana: 679,  rok: 2022  
https://doi.org/10.1080/17535069.2021.1902556

3. Challenges and opportunities for human geography: A few remarks
Vladimír Ira, René Matlovič
Geographia Polonica  ročník: 93,  číslo: 4,  první strana: 525,  rok: 2020  
https://doi.org/10.7163/GPol.0184

4. To fear or not to fear? Exploring the temporality of topophobia in urban environments
Petr Šimáček, Miloslav Šerý, David Fiedor, Lucia Brisudová
Moravian Geographical Reports  ročník: 28,  číslo: 4,  první strana: 308,  rok: 2020  
https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0023

5. Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace
Pavel Klapka
ISBN 978-80-244-5448-1  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/prf.19.24454481

6. Development of Czech feminist and queer geographies: identifying barriers, seeking progress
Michal Pitoňák, Kamila Klingorová
Gender, Place & Culture  ročník: 26,  číslo: 7-9,  první strana: 1001,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1563528

7. Region as a social construct and the critical discussion of the Paasi’s conceptualization of regional identity
Petr Marek
Geografie  ročník: 125,  číslo: 1,  první strana: 47,  rok: 2020  
https://doi.org/10.37040/geografie2020125010047


Podobné publikace