Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k poctě doc. Josefa Kuchty

Eva Brucknerová (ed.), Věra Kalvodová (ed.), Jan Provazník (ed.)
Anotace

Název anglicky: The New Phenomena in Economic Criminality 2023. Proceedings of the international conference in honour of Josef Kuchta

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno pořádala již devátý ročník tradiční mezinárodní konference Nové jevy v ekonomické kriminalitě. Sborník přináší příspěvky na témata, která byla v rámci konference přednesena a diskutována, jako např. kriminologické, trestněprávní, trestně procesní i kriminalistické aspekty, a to nejen z pohledu národní právní úpravy a aplikační praxe, ale i práva unijního
či zahraničních zkušeností.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0390-6
Počet stran 638
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0389-0
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 638
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština

Podobné publikace