COFOLA 2023. Část 1 – Financování obchodních korporací

Radek Ruban (ed.), Kamil Kovaříček (ed.), Daniel Tauber (ed.)
Anotace

Název anglicky: . Part 1 - Financing of corporations

Problematika financování obchodních korporací patří mezi zažitá témata tohoto právního odvětví. Financování obchodních korporací bývá tradičně charakterizováno výčtem zdrojů, z nichž mohou pocházet prostředky nezbytné pro chod těchto subjektů. Z hlediska právní nauky pak bývá financování obchodních korporací nezřídka ztotožňováno s regulací toho, jak se do obchodních korporací vkládá jejich vlastní kapitál. Tento přístup je však do značné míry zjednodušující. Kromě pravidel, která regulují to, jak je do obchodních korporací jejich vlastní kapitál vkládán, je totiž jistě neméně důležitá i sada pravidel, která má vlastní kapitál obchodních korporací chránit (zabraňovat tomu, aby byl vyváděn). Právě problematika udržení vlastního kapitálu (v nejširším možném slova smyslu) je přitom předmětem jednání sekce.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0405-7
Počet stran 90
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova obchodní korporace , akciová společnost , Crowdfunding , financování , kapitál , zisk
Jazyky Čeština, Slovenština
Poznámka
Název česky: COFOLA 2023

Podobné publikace