Weyrův den právní teorie – Weyr ’s Day of Legal Theory. Sborník příspěvků z konference – Conference Proceedings

Miloš Večeřa (ed.), Monika Stachoňová (ed.), Martin Hapla (ed.)
Anotace

Publikace je sborníkem příspěvků z mezinárodní konference Weyrův den právní teorie. Jejím hlavním tématem jsou aktuální problémy právní teorie. Největší díl publikace bude věnován otázkám metodologie práva a právní vědy. Část příspěvků bude v anglickém, část v českém a slovenském jazyce.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8001-0
Počet stran 200
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština

Podobné publikace