Building University Schools in Teacher Education Programmes. Guidelines and Suggestions

Bohumíra Lazarová, Milan Pol, Vladimír Moškvan a kol.
Anotace

Součástí pregraduálního vzdělávání učitelů jsou praxe studentů učitelství, které se realizují v tzv. univerzitních nebo fakultních školách. Cílem této publikace je nabídnout různé možnosti využití konceptu univerzitních škol v programech vzdělávání učitelů. Inspirace a jednotlivé kroky, jak nastavit a rozvíjet spolupráci mezi univerzitami a školami, jsou popsány ve struktuře: organizace praxí a podpora spolupráce, aktivity na studentských praxích a požadavky na kompetence učitelů – mentorů. Publikace je jedním z výstupů projektu Erasmus+ EdUSchool – Enhancing European Teacher Education through University Schools, jehož cílem bylo posílit společné porozumění konceptu univerzitních škol těmi, kteří se na praxích studentů podílejí.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9901-2
Počet stran 54
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9901-2021

Obecné informace

Klíčová slova studenti , praxe , fakultní školy , vzdělávání učitelů , univerzitní školy
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Fakultní školy v programech učitelské přípravy. Vodítka a doporučení

Reference

A learning guide for teacher mentors (2010). State of Victoria, Department of Education end Early Childhood Development. Available at: https://www.academia.edu/30469677/A_Learning_Guide_for_Teacher_Mentors

Cook, L. & Friend, M. (1991). Principles for the practice of collaboration in schools, preventing school failure. Alternative Education for Children and Youth, 35(4), 6-9. https://doi.org/10.1080/1045988X.1991.9944251

Darling‐Hammond, L. (1994). Professional Development Schools - Schools for Developing a Profession. Teachers College Press.

Day, C., Gu, Q., Townsend, A., & Holdich, C. (2021). School-University Partnerships in Action: The Promise of Change. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315560403

Douglas, A. S. (2014). Student Teachers in School Practice. An Analysis of Learning Opportunities. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137268686

Gerholz, K. H., Ciolek, S., & Schlottmann, P. (2020). Linking theory and practice through University Schools. An empirical study of effective learning design patterns. ZFHE, 15(2), 147-166.

Jonson, K. F. (2008). Being an effective mentor. How to help beginning teachers succeed. Corwin Press. https://doi.org/10.4135/9781483329567

Korthagen, F. A. J. (2014). Promoting core reflection in teacher education: Deepening professional growth. In L. Orland-Barak, & C. J. Craig (Eds.), International Teacher Education: Promising pedagogies. (pp. 73-89). Emerald. https://doi.org/10.1108/S1479-368720140000022007

Lazarová, B. (2010). Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Mentoring as a form of collegial support and the strategy of a good school. Pedagogika 3-4, 59-69.

Lieberman, A. (1992). School/University Collaboration: A View from the Inside. The Phi Delta Kappan, 74(2), 147-156.

Pane, D. M. (2009). Third Space: Blended Teaching and Learning. Journal of the Research Center for Educational Technology (RCET), 5(1), 64-92.

Singh, P. & Mahomed, C. C. (2013). The Value of Mentoring to Develop Student Teachers' Work Integrated Learning Skills. International Business & Economics Research Journal 12(11), 1373-1387. https://doi.org/10.19030/iber.v12i11.8175

Smith, K. (2015). Mentoring - a profession within a profession. In H. Tillema, G. van Westhuisen, & K. Smith (Eds.) Mentoring for Learning - Climbing the mountain. (pp. 283-298). Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-058-1_13

Smith, K. (2016). Partnerships in Teacher Education - Going beyond the Rhetoric with a Special Reference to the Norwegian Context. Centre for Educational Policy Journal, 6(3), 17-36.

Smith, K. (2019). Changing Role of Teacher Educators - What are the implications? Presentation at University of Glasgow, School of Education, November 19, 2019.

Smith, K. & Ulvik, M. (2015). An Emerging Understanding of Mentors' Knowledge Base. In H. Tillema, G. van Westhuisen, & K. Smith (eds.) Mentoring for Learning - Climbing the mountain. (pp. 299-312). Sense Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-058-1_14

Ulvik, M., Helleve, I., & Smith, K. (2018). What and how student teachers learn during their practicum as a foundation for further professional development. Professional Development in Education, 44(5), 638-649. https://doi.org/10.1080/19415257.2017.1388271 

Zachary, L. J. (2005). Creating a mentoring culture. The organization's guide. John Wiley & Sons, Inc.