Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním : studie k revisnímu a zrušovacímu řízení před nejvyšším soudem

Karel Gerlich

Podobné publikace