Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 14 (1936-37), K reformě občanského zákoníka

Masarykova univerzita

Podobné publikace