Výdajová regulace. (IV. sdělení), Vliv některých uhlohydrátových štěpů na dýchcí výměnu králíka / La régulation de la dépense. (4ème communie), L’influence des quelques produits intermédiaires de glucides sur le mètabolisme respiratoire du lapin

Vilém Laufberger

Podobné publikace