Stanovení adrenalinu v kombinacích s anaesthetiky / Détermination de l’adrénalin en combinaisons avec préparation anésthetiques

Stanislav Petlach

Podobné publikace