Stanovení adrenalinu v kombinacích s anaesthetiky / Détermination de l’adrénalin en combinaisons avec préparation anésthetiques

Stanislav Petlach
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 21
Rok vydání 1928

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace