Albumin-globulinový index, acidobasická rovnováha a krevní srážlivost při colchicinových otravách / Rapport albumino-globulin, balance acido-sasique et la coagulation du sang pendant l'intoxication par colchicine / Albumin-Globulin Index, acidobasisches Gleichgewicht und Blutgerinnung bei Colchicinvergiftungen

František Šantavý

Podobné publikace