Fysikálně-chemické vlastnosti Ty-bacilů a pokus o využití jich k isolaci / Les caracteres physicochemiques des Ty-bacilles et un essai d’appliquer ces mêmes à l’isolation

Jan Vignati
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 18
Rok vydání 1925

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace