Měření výměny látkové u kvasinek novou modifikací mikrorespirometru Drastichova / Le mesurage du métabolisme chez les levures par une modification nouvelle du microrespiromètre de Drastich

T. O. Coufalík

Podobné publikace