O užitkových kvocientech u bílých krys (Rattus norvegicus Erxleben, varietas albinus) a jejich kolísání v době růstu / Les coefficients d’utilisation de la nourriture pendant la croissance du rat blanc (Rattus norvegicus Erxleben, varietas albinus)

Bohumil Krajník

Podobné publikace