Ocenění různých metod k rozpoznání mladé gravidity / Appréciation des différentes méthodes pour reconnaître des gravidités récentes

Otakar Bittmann

Podobné publikace