Vzdornost háďátka octového (Anguillula aceti Ehrbg.) k rozdílům osmotického tlaku / La résistance de l’anguillule de vinaigre aux différences de la pression osmotique ; Trvaní života háďátka octového (Anguillula aceti) a nítěnky (Tubifex rivulorum) v prostředí o různém pH / La survie de l’anguillule de vinaigre (Anguillula aceti) et du tubifex (Tubifex rivulorum) dans un milieu à pH varié

Julius Stoklasa

Podobné publikace