Vliv tepelného přizpůsobení organismů na výši teplotových koeficientů jejich úkonů / Le rapport entre l’adaptation thermique des organismes et la grandeur des coëfficients thermiques de leurs fonctions : [příspěvek k fysikálně-chemickému mechanismu tepelného přizpůsobení]

Jan Bělehrádek

Podobné publikace